Şükran Şeyma Yılmaz1, Melike Rana Gözübek1, Oytun Erbaş2

1Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi, İstanbul, Türkiye
2Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, endokannabinoid, nöroprotektif

Özet

Anandamid ve 2-araşidonil gliserol olmak üzere iki tip endokannabinoid vardır. Etkilerini kannabinoid tip 1 reseptör ve kannabinoid tip 2 reseptör üzerinden gösterirler. Beyinde korteks, hipokampus, beyincik, beyin sapı ve bazal gangliyonlarda bulunurlar. Nörodejeneratif hastalıklar temelde mikroglianın kronik enflamasyonuyla ortaya çıkarlar, endokannabinoidlerin de bu enflamasyon üzerine nöroprotektif etkileri vardır. Bu derlemede, endokannabinoidlerin Alzheimer hastalığı üzerindeki etkileri incelendi.