Yonca Erdal1, Kubilay Doğan Kılıç2, Emel Öykü Çetin3, Yiğit Uyanıkgil2

1Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Bölümü, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İlaç Teknolojisi, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Uygulama; dendritik hücreler; dendritik hücre aşıları; nakil

Özet

Dendritik hücreler, bağışıklık sisteminde ilk basamakta görevli antijen sunan immünojenik ve tolorojenik hücrelerdir. Dendritik hücreler genellikle periferik dokularda bulunur. Bu hücrelere en kolay erişilebilen yapılar kan ve deridir. Dendritik hücreler en çok aşı üretimi ve geliştirme alanında kullanılır. Bu derlemede amaç, dendritik aşılarda gelinen güncel durumu incelemek ve geriye dönük bir bakışla faz çalışmalarındaki ilerlemeyi irdelemektir.