Mehmet Emre Yeğin1, Mehmet Mert2, Yiğit Uyanıkgil3, Türker Çavuşoğlu2, Ali Sayan2, Gökhan Köylüoğlu2, Yiğit Özer Tiftikçioğlu1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Özofagus; rekonstrüksiyon; nakil

Özet

Özofagus nakli, henüz derinlemesine irdelenmemiş bir konudur. Literatür bu nakil türünün, hayvan deneyleri aşamasında olduğunu göstermektedir. Özofagus transplant alıcısı tek insan, izole özofagusu olmayan, fakat multiviseral organ alıcısı bir çocuk hastadır. İmmünosüpresan morbiditesi nedeniyle çekinilen bu işlem, yakın zamanda alternatif tedavilerin keşfi ile daha sık karşımıza çıkabilir.